Til hovedinnhold

FRAMSIKT

FRAMSIKT

Scenarier for BAE 2050

Målet med prosjektet er å lage fire framtidsscenarier for byggenæringen 30 år fram tid. Scenariene skal hjelpe oss til å svare på:

  • Hva må vi gjøre nå slik at vi er i stand til å løse samfunnsoppdraget i 2050?​
  • Hvilke kunnskaps- og innovasjonsbehov har næringen for å komme dit?

Scenariene utarbeides etter intervjuer og workshoper med aktører i BAE-næringen, og skal presenteres på Byggdagene i mars 2020.

Aktuelt

Publisert tirsdag 28. januar 2020
Seniorforsker
930 87 709

Prosjektvarighet

2020 - 2020