Til hovedinnhold
Norsk English

EgenMS: Egenmestringsverktøy for personer med Multippel Sklerose (MS)

Målsettingen for prosjektet EgenMS er at personer med MS (og etter hvert andre med kroniske sykdommer) skal få et verktøy som gjør det bedre å leve med sykdommen i det daglige, og at det skal bli enklere å kommunisere hvordan de har det overfor pårørende og helsetjenesten.

Ill.: Shutterstock

Kroniske sykdommer er den viktigste årsaken til tap av liv og livskvalitet globalt. Multippel sklerose (MS) er en alvorlig kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet. Den rammer unge voksne og varer livet ut. Det finnes ingen kurativ medisin. Pasienter med kroniske sykdommer som MS er i kontakt med helsetjenesten noen få ganger i året, med spesialisthelsetjenesten kanskje bare én gang i året. Disse møtene er viktige for oppfølgingen av sykdommen, men gir bare et snapshot av hvordan den som lever med sykdommen har det.

EgenMS-prosjektet vil utvikle og teste verktøy som den enkelte kan bruke for å dokumentere og kommunisere hvordan man har det i hverdagen. Prosjektet er reelt brukerstyrt og følger prinsippene for brukerinnsikt og co-design. Slik sikrer vi at pasientpreferanser styrer innholdet, mens forskere styrer metodevalg, utprøving og implementering. Metodene vi bruker er digitale gruppeintervjuer og individuell testing av prototyper.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022

Lever du med MS, og ønsker du å delta i dette prosjektet? Ta kontakt med Charlotte J. Haug på e-post:

Utforsk fagområdene

Finansiering

Stiftelsen DAM

Samarbeidspartner

MS-forbundet

Prosjekttype

Utviklingsprosjekt