Til hovedinnhold
Norsk English

Den digitale fjellovergang

Et nytt dataverktøy skal gjøre vinterdrift på veiene litt enklere. Sintef utvikler systemet for Statens vegvesen.

Kontaktperson

På mange fjelloverganger i Norge, spesielt i Nord-Norge, kan kjøreforholdene om vinteren være så vanskelige at det er nødvendig å iverksette kolonnekjøring eller å stenge veien.

Sintef skal på oppdrag fra Statens vegvesen utvikle et system for å forutse vanskelige kjøreforhold på fire utsatte fjelloverganger. Systemet er basert på kunstig intelligens og Deep Learning, og skal hjelpe driftsentreprenørene i beslutninger om stenging eller kolonnekjøring, i tillegg til å gi informasjon til sjåførene. Målet er å utvikle en prototype innen utgangen av 2020 og en endelig versjon innen utgangen av 2021.

"Den digitale fjellovergang" er en pilot i ITS-programmet 2018-2023, og er knyttet opp mot Nasjonal transportplan i regi av Statens vegvesen.

Foto: Statens vegvesen

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.05.2020