Til hovedinnhold
Norsk English

BigDataMine - Utvikling og bruk av Big Data-teknologier for mineralbehandling

Et samarbeid mellom Kinas departement for vitenskap og teknologi (MoST) og Norges forskningsråd skal bidra til digitalisering av gruve- og metallindustrien.

Kontaktperson

Copyright: Xiang Ma/SINTEF

Digitalisering og digital bearbeiding av data innebærer store endringer innen gruve- og metallindustrien og deres samspill med ansatte, lokalsamfunn, myndigheter og miljø, i hvert trinn i verdikjeden. Denne overgangen krever imidlertid tverrfaglig koordinering, for eksempel kombinasjon av ekspertise innen gruvedrift, metallurgi og digitalisering.

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle viktige bigdata-teknologier for mineralforedlingsindustri, både i Kina og Norge, for å drive endring mot digitalisering av gruve- og metallindustrien fremover. BigDataMine vil primært bidra til FNs bærekraftsmål 12 "Ansvarlig forbruk og produksjon" ved hjelp av renere og mindre energikrevende prosesser, og til mål 8 "Anstendig arbeid og økonomisk vekst" ved å erstatte farlige manuelle oppgaver med kontrollromjobber.

Målet med BigDataMine-prosjektet er å utvkle/identifisere/iverksette:

  • Kvalifisere robuste sensorteknologier for ferrolegeringer og prosessering av gullmalm
  • BigData-rammeverk (innovative arbeidsflyter og integrering) for gruvedrift, mineralforedling og metallurgi.
  • Avansert analyse for maksimering av utbytte/utvinning i ferrolegeringer og gullmalmforedling.
  • Kunstig intelligensalgoritmer for tilstandsovervåking av ferrolegeringer og gullmalmbehandlingsutstyr som muliggjør prediktivt vedlikehold.

SINTEF er prosjekteier og utfører de viktigste forskningsaktivitetene med vekt på industrielle applikasjoner. Industriene (Elkem og Eramet) gir industriell støtte for bruk av casestudier som kan bli iverksatt i fabrikkene.

Prosjektkonsortiet har følgende seks deltakere fra Norge og Kina:

Norge: SINTEF AS (Instituttene Industri og Digital), Elkem ASA, Eramet Norge.
Kina: Beijing General Research Institute of Mining & Metallurgy Technology Group, Shandong Gold Mining Co. Ltd. Sanshandao Gold Mine, Northeastern University.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023