Til hovedinnhold
Norsk English

Beslutningsstøtte for lungekreftdiagnostikk

Prosjektets mål er å utvikle, integrere og implementere et nytt medisinsk-teknisk verktøy for bildelagring-, analyse- og beslutningsstøtte i pasientforløp ved lungekreft.

Kontaktperson

Virtuell bronkoskopi visualisering (CT) og utprøving for planlegging av lungeleger ved Levanger sykehus. Ill. og foto: Prosjektet

Det nye verktøyet skal tilrettelegge for en pasientspesifikk utrednings- og behandlingsplan via radiologiske undersøkelser, invasive prosedyrer og til multidisiplinær team (MDT) møtet hvor behandling planlegges. Pasientens CT og PET-CT vil analyseres med kunstig intelligens (maskinlæring) og tradisjonelle metoder for å finne normalanatomi og patologi (svulst). 3D-modeller kan fremstilles for å optimalisere pasientinformasjon og utrednings- og behandlingsstrategi. Pasientens personlige modell vil modifiseres når nye digitale biopsi-svar og bildeundersøkelser tas inn, og blir da et komplett verktøy med integrerte data for MDT-møtet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022

Finansiering

Helse Midt-Norge

Samarbeidspartnere

St. Olavs hospital, EGGS Design og NTNU

Utforsk fagområdene