Til hovedinnhold
Norsk English

ANDWIS

Flere store plattformer på norsk sokkel er nå i ferd med å nå grensen for sin beregnede levetid, men nye funn og forbedrede produksjonsmetoder gjør at forlenget drift er ønskelig. Det er derfor et økende behov for tilstandskontroll under vann for offshore stålplattformer, men også i forbindelse med havvind og anlegg for fiskeoppdrett.

Kontaktperson

Ill.: OceanTech

For å nå målet i dette prosjektet vil OceanTech Innovation sammen med SINTEF og partnerne DNV GL og ConocoPhillips utvikle en automatisert inspeksjonsrobot for deteksjon av små sprekker i stålunderstell slik at det kan gjøres beregninger av gjenværende levetid. Roboten må operere i den såkalte skvalpesonen og tolerere varierende forhold, store krefter fra elementene og marin begroing.  SINTEF bidrar med kompetanse på NDT (non destructiv testing) teknikker, maskinlæring, 3D kamerateknologi og robotteknologi.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Finansiering

OceanTech Innovation har mottatt støtte gjennom PETROMAKS2 programmet for et innovasjonsprosjekt der målet er å gjennomføre tilstandskontroll raskt, sikkert og pålitelig i skvalpesonen under plattformdekket.

Samarbeidspartnere

ConocoPhillips og DNV GL