Til hovedinnhold
Norsk English

ADRIANE

Visjonen i dette prosjektet er å utvikle en hel-digital prosess for inspeksjon av tanker og andre innendørs industrielle anlegg ved hjelp av en drone som er i stand til å navigere trygt i lukkede miljøer uten bruk av GPS. Systemet inkluderer programvare for å planlegge og utføre inspeksjoner. Til dette benyttes såkalte "digitale tvillinger", såvel som sky-tjenester for rapportgenerering og automatisk deteksjon av defekter (som sprekker, korrosjon og deformasjoner) ved hjelp av kunstig intelligens.

Kontaktperson

Droner erstatter krevende manuell inspeksjon i farlige miljøer som oljetanker. Betydelige kostnader og tid spares ved å unngå klatring, stillaser og verneutstyr. Foto: Scout Drone Inspection AS

Hver dag blir tusenvis av industrielle anlegg inspisert manuelt. For eksempel må en tank i et oljeraffineri regelmessig inspiseres for sprekker og korrosjon. Likeledes må lager- og ballast-tankene på et skip inspiseres minst hvert femte år, som er et krav fastsatt av den internasjonale maritime organisasjonen IMO.

Tankene er ofte store og høye og inneholder typisk områder med vanskelig adkomst. Det er vanlig å sette opp stillas eller benytte klatrelag, noe som er både kostbart og tidkrevende, og det utsetter inspektørene for helse- og sikkerhetsrisikoer, f.eks. risiko for å falle, giftige gasser, stråling eller ekstreme temperaturer.

Prosjektet videreutvikler Scouts inspeksjonsdrone og programvare med formål å hel-digitalisere inspeksjonsprosessen, hele veien fra planlegging til datainnsamling, analyse og rapportering og eliminere behovet for manuell, visuell inspeksjon.

Systemet vil eliminere behovet for å gå inn i tanker og andre farlige, industrielle miljøer for å gjøre manuell inspeksjon visuelt, noe som vil gi store gevinster både i redusert tidsbruk og kostnader, bedre HMS og bedre og mer konsistent kvalitet på inspeksjonene.

SINTEFs viktigste bidrag i dette prosjektet er forbedring av visuell navigasjon (LiDAR SLAM) og avansert farge-/3D-avbildning for inspeksjon.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

SINTEF, Scout Drone Inspection AS

Prosjekttype

IPN

Utforsk fagområdene