Til hovedinnhold
Norsk English

SUFICCS - Overlegne utmattings-belastede chassis komponenter

Prosjektets hovedmål er å utvikle teknologi for å lage krevende komponenter til bil i aluminium, og dermed muliggjøre lettere biler og reduserte utslipp av CO2.

Kontaktperson

Transportsektoren er under press for å produsere lettvekts-løsninger som reduserer drivstoff-forbruk, og dermed også CO2 utslipp. Substitusjon av materiale representerer en av hoved-løsningene for å redusere vekt av kjøretøy. En-til-en del/material substitusjon for deler som for eksempel støtfangere, hjulspindel og kontroll-arm er lovende kandidater. Substitusjon av stål med aluminium er en nærliggende løsning, men for å opprettholde de samme egenskapene som for tilsvarende del i stål, kan løsningen i aluminium potensielt bli klumpete og oppta mer av totalvolumet i bilen. Dette kan representere en ulempe, særlig i tilfeller hvor også energiløsninger krever ekstra plass, som for eksempel batteri i elektriske biler.

Den underliggende ideen for verdiskapning i SUFICCS er å kombinere material-kunnskap, formingskompetanse og en nylig utviklet forme-metode, med etablert teknologi for å lage krevende komponenter til bil. Metoden Press Form Herding av Aluminium (PFHA) er utviklet i et Bia-IPN prosjekt (i-PAl) og representerer nye muligheter i forbindelse med forming av aluminium og mulige egenskaper i produktet. Vi ønsker å utnytte denne metoden til å lage komplekse bildeler i aluminium med en design som ikke tidligere har vært mulig. I tillegg til bildeler ønsker vi også å finne andre bruks-områder for teknologien.

Kontroll av mikrostruktur, legeringskjemi og prosess-parametere er essensielt for å oppnå ønskede produktegenskaper.

Realisering av innovasjonen krever betydelig forskningsinnsats fra industripartnerne Raufoss Teknologi AS, TOTAL DEFENCE GROUP AS, Hydro Aluminium og AP&T. Komplementær forskningsinnsats fra forskningspartnerne (SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing) er nødvendig for å oppnå de planlagte resultatene. Forskningspartnerne vil bidra med kompetanse, avansert utstyr for karakterisering samt utstyr for forming. SUFICCS er et Bia-IPN prosjekt.

 

logoBmrgb.gif
Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2019 - 01.03.2023