Til hovedinnhold
Norsk English

INGENIOUS

Vi skal utvikle et sett med bærbare teknologier og miniatyriserte sensorer som beskytter førstehjelpstjenesten under responsoperasjoner (eks. naturkatastrofer og terrorangrep). Videre skal vi utvikle mikro innendørsdroner til hjelp for lokalisering av førsterespondenter i GNSS-nektet miljø under søk og redningsaksjoner.

Kontaktperson

Foto: SINTEF

INGENIOUS skal utvikle, integrere, teste, distribuere og validere en Next Generation Integrated Toolkit (NGIT) for Collaborative Response, som sikrer høy grad av beskyttelse og utvidet operasjonell kapasitet ved  katastrofescener (jordskjelv, brann og terrorangrep). Dette vil omfatte en rekke verktøy og tjenester:

  1. For å muliggjøre beskyttelse av de første respondentene med hensyn til deres helse og sikkerhet.
  2. For å forbedre deres operasjonelle kapasitet ved å tilby dem midler til å utføre forskjellige reaksjonsoppgaver og oppdrag forsterket med autonomi, automatisering, presis posisjonering, best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser og oppgradert bevissthet og sansefremstilling.
  3. For å tillate delt respons på tvers av FR-team og disipliner ved å øke synsfeltet, dele informasjon og kommunikasjon mellom team og ofre.

NGIT beskytter FR-ene på alle fronter. NGIT vil bli benyttet av FR-ene for omfattende testing og validering innenfor rammen av et rikt opplærings-, test- og valideringsprogram – av laboratorietester (LST-er), småskala felttester (SST-er) og fullskala feltvalideringer (FSXs) - mot å drive fremtidens FR til å være fullstendig klar, fullt tilkoblet og fullt integrert.

Videre skal vi utvikle innendørs mikro luftdroner for å komme inn i en bygning hvor det er stor fare, for å skape et innendørs nettverk som skal bidra til innendørs lokalisering av FR-er, spesielt:

  1. Autonom navigering i et ukjent miljø: MIN-ene vil bevege seg og unngå hindringer, i et ukjent miljø.
  2. Progressiv distribusjon: MIN-ene må inn i bygningen og spre seg og lande for å danne et nettverk. Den endelige formasjonen av MIN'ene må overholde noen krav (f.eks. Antall MIN-er som alltid er innen kommunikasjonsrekkevidde) for å muliggjøre lokalisering av bevegelige mål (FR-er).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023

Prosjekttype

EU-prosjekt