Til hovedinnhold
Norsk English

FarmConners

FarmConners prosjektet støtter implementeringen og industrialiseringen av styringssystemer for vindparker – Wind Farm Control (WFC).

Kontaktperson

Prosjektet kobler relevante aktører innenfor WFC: Forskningsinstitutter, industri og sertifiseringsinstitusjoner. FarmConners koordinerer og evaluerer prosjekter og løsninger for å øke utbytte av grønn energi fra eksisterende og framtidige anlegg ved oppdatering av programvare.

WFC tilbyr en helhetlig løsning for design og drift av vindparker som reduserer energitap fra uønskete vekselvirkningene mellom vindmøller. Det vil bidra til økt energiutbyttet og redusert slitasje, og integrasjonsevnen av vindkraft i energisystemet vil bli forbedret. Dette blir særlig relevant i et framtidig mer fleksibelt elektrisitetsmarked. Vindenergi blir mer kostnadseffektiv, noe som vil føre til økt andel av vindkraft i den globale energimiksen.

FarmConners er et enestående forum for å markedsføre WFC. FarmConners knytter sammen de nyeste forskningsresultatene, aktuelle prosjekter og industrielle interesser på veien til kommersiell vindparkstyring.

Prosjektledelse: DTU, Gregor Giebel


Prosjektet har mottatt støtte fra EU Horizon 2020, avtale No 857844.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2021

Utforsk fagområdene