Til hovedinnhold
Norsk English

DigiCast: Digitale teknologier for smarte aluminium støpesystemer

I prosjektet skal det utvikles smarte støpesystemer for aluminium DC-støping. Systemet vil bestå av en digital prosess-tvilling og kombineres med visualiseringsteknologier.

Kontaktperson

Støpesystemer som gir god prosesskontroll og bedre arbeidsmiljø for operatørene, står sentralt for en mer bærekraftig aluminiumsproduksjon.  I Digicast-prosjektet utvikles et smart støpesystem for aluminium DC-støping.

Systemet skal bestå av en digital prosess-tvilling, i kombinasjon med visualiseringsteknologier, som gir operatørene rask tilgang til prosessdata. Et slikt system vil kunne redusere kostnader til tidlig-fase utprøving, øke sikkerheten og minimere risiko for operatører, øke produktiviteten og redusere feilstøping. Et slikt system har potensial til å redusere bruken av prøve-og-feile metoder og dermed kvalifiseringstiden til nye legeringer betydelig.

I forskningsprosjektet bidrar SINTEF til det numeriske rammeverket for støpesystemet med:

  • Design og utvikling av digitale tvillinger basert på fysiske modeller
  • Testing av nøyaktighet og CPU tid for de digitale tvillingene

Prosjektet er en IPN finansiert gjennom forskningsrådets BIA-program med partnere Hydro, Hycast, Pointmedia, IFE og SINTEF.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022