Til hovedinnhold
Norsk English

COMPMEM - Kvalifisering av membraner for subsea gass separasjon

COMPMEM er et industriprosjekt initiert av Aker Solutions for validering og pilotskala demonstrasjon av membranbasert prosess for separasjon på havbunnen. Separert CO2 skal injiseres for å øke utvinningsgraden i olje- og gassfelt til havs.

Kontaktperson

Flerfase Tiller SINTEF
SINTEFs Flerfaseanlegg på Tiller vil bli brukt i prosjektet

Kostnader knyttet til å bygge og drive offshore-plattformer kan minimeres hvis gassbehandlingsanleggene plasseres på havbunnen. Aker Solutions utviklet verdens første subsea-kompresjonssystem som har vært i drift siden 2015. Med denne teknologien som utgangspunkt, blir et avansert subsea CO2 -separasjon og reinjeksjonskonseptet nå utviklet av Aker Solutions.

Konseptet vil bidra til betydelig økt utnyttingsgrad og driftstid for oljefelt gjennom injeksjon av CO2 i reservoaret. Gass som følger oljen ut av reservoaret må bearbeides og CO2 resirkuleres. Dermed bidrar CO2-injeksjonen til en lagring av CO2 i reservoaret. Membranteknologi subsea gjør at man unngår store prosesseringsmoduler på offshore-plattformene og vil kunne håndtere gassbehandlingen gjennom hele feltets levetid.

I COMPMEM fase 1 har flere membraner blitt testet hos SINTEF i labskala under forhold som er relevante for havbunnsgasseparasjon - innenfor et bredt område av temperatur, trykk og CO2-innhold i naturgassen. I tillegg til separasjonsytelsen av membraner, ble kompatibiliteten til de polymeriske membraner og forseglingsmaterialer testet med surt vann og hydrokarbonkondensat.

I COMPMEM fase 2, basert på resultatene fra labskala-testen, vil de beste membranene testes i liten industriell skala. Ved bruk av eksisterende enheter vil en pilotskala membrantestanlegg bygges på Tiller Flerfaselaboratorium. Resultatene fra denne testen vil bli brukt til å validere modellene som er utviklet i prosjektet, som deretter skal brukes til optimalisering subsea separasjon og CO2 massebalanse samt videre design av subsea CO2 separasjons og kompresjonsanlegg.

Prosjekt partnere:

  • Aker Carbon Capture (coordinator)
  • SINTEF
  • Total
  • CCP (CO2 Capture Project with partners BP, Chevron, Petrobras)
  • Equinor
  • Pertamina 

Project type: CLIMIT Demo
Total budsjett: 39 800 kNOK

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2019 - 30.10.2022