Til hovedinnhold
Norsk English

Laboratorie-infrastruktur: Tiller flerfaselaboratorium

Den eksisterende infrastrukturen på SINTEF Flerfaselaboratoriet har vært en aktiv og viktig aktør for utviklingen av norsk olje- og gassindustri.

Kontaktperson

Forskning og utvikling av flerfaseteknologien har muliggjort subsea løsninger som tillater transport og behandling av samtidig olje-, vann- og gass-strømning. Men som olje- og gassindustrien modnes, oppstår nye tekniske utfordringer og nye forskrifter må følges. Behovet for reduksjon av miljøpåvirkning av operasjoner relatert til olje og gass sammen med optimalisering av operasjoner, forbedring av produktiviteten og industrien digital transformasjon krever mer prediktive modeller og nye løsninger for forbedrede subsea løsninger. Utvidet forskning om transport og prosessering av flerfasestrømning er avgjørende for å muliggjøre olje- og gassproduksjon utenfor dagens grenser, og en aktiv bruk av infrastrukturen og kompetanse på SINTEF Flerfaselaboratoriet er nødvendig for å nå dette målet.

De tekniske kapasitetene til Flerfaselaboratoriet ble oppgradert gjennom 2014-2015 Infrastrukturprosjektet 'National Research Infrastructure for Multiphase Flow'. I denne nye søknaden søker vi om finansiering av ekstraordinære vedlikeholds- og utstyrsutskiftninger for å sikre at anleggene oppdateres, opererer og leverer høy kvalitet og relevant forskning innenfor flerfasestrømning og flow assurance

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2023