Til hovedinnhold
Norsk English

AlCoat - Overflatebehandlede komponenter til bil fra ekstruderte aluminiumsprofiler

I AlCoat prosjektet ønsker vi å bringe videreforedling av norskproduserte aluminiumkomponenter til bilindustrien et skritt videre ved å inkludere overflatebehandling som et nytt verdiskapingsledd. Prosjektet vil bygge på erfaringer og metodikk utviklet i tidligere kompetanseprosjekter. FoU arbeidet forventes å ha allmenngyldig relevans og nytteverdi også på lang sikt.

Kontaktperson

Motorträger BMW, hvor e-coating er nødvendig

Aluminium i bil er et hurtig voksende marked på grunn av et økende behov for å redusere vekt og utslipp av CO2 til omgivelsene. Økning i markedet for elektriske biler innebærer at veksten er spesielt stor innen profiler og plater, mens behovet for støpegods forventes å stagnere som følge av at forbrenningsmotoren blir borte. Felles for mange profilbaserte komponenter er at de må leveres med en overflatebehandling som ekstra beskyttelse mot korrosjon. Det er de overflatebehandlede komponentene til bil fra ekstruderte aluminiumsprofiler vi skal jobbe med AlCoat-prosjektet. 

For å oppnå de planlagte resultatene er forskningsinnsats, infrastruktur og kompetanse fra industripartnerne Benteler Automotive, Hydal Aluminium Profiler og Gundersen Galvano AS samt forskningspartner SINTEF Industri nødvendig.

logoBmrgb.gif
Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2019 - 01.03.2023