Til hovedinnhold
Norsk English

SUPROX – Overflate-protonledende materialer for oksid-baserte elektrokjemiske energi-innretninger

Hovedmålet med SUPROX er å utvikle materialer for brenselceller basert på protonledning i vannlag i porøse oksider som kan brukes ved 80 °C som et alternativt lav-kostnads cellekonsept uten bruk av polymer eller platina.

Kontaktperson

I overgangen til et lavutslippssamfunn basert på fornybar energi er det nødvendig med ny kunnskap og nye løsninger som fremmer en langsiktig utvikling av energisystemet. Denne utviklingen innebærer mer bruk av fornybare energiressurser (vind-, sol- og vannkraft), mer energieffektive løsninger og økt behov for fleksibilitet. To viktige innretninger i energisystemet vil bli brenselceller og elektrolysører. I en brenselcelle omdannes hydrogengass til elektrisitet, mens i en elektrolysør skjer det motsatte – elektrisitet brukes til å lage hydrogengass fra vann.

I forskningsprosjektet SUPROX studerer vi en ny type materialer for slike brenselceller og elektrolysører. Disse nye materialene er porøse keramiske materialer som har et tynt lag med vann på overflaten. Brenselceller og elektrolysører er avhengig av at protoner, som er positivt ladede hydrogenatomkjerner, kan transporteres gjennom en membran. I de porøse keramiske materialene vil transporten av protoner skje i vannlaget på overflaten. Brenselcellene som brukes mest i dag, for eksempel i hydrogenbiler, er basert på polymermaterialer som ikke tåler høy temperatur og de inneholder mye kostbart platina. De nye materialene vi skal utvikle i SUPROX kan potensielt gjøre at brenselcellene og elektrolysørene blir mer effektive, mer holdbare og billigere slik at de kan brukes i enda større grad enn nå. Prosjektet vil dermed bidra i overgangen til lavutslippssamfunnet.

SUPROX er et samarbeid mellom SINTEF og Universitetet i Oslo (Seksjon for Elektrokjemi, ELCHEM) og er finansiert av Forskningsrådets ENERGIX program (280868).

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2021