Til hovedinnhold
Norsk English

Smart Omsorg - helsehjelp på nye måter

Sintef bidrar til utvikling av nye tjenester og løsninger i helse- og omsorgssektoren og etablerer kunnskap om hvordan løsningene kan innføres for å gi gevinster.

Ill.: Shutterstock

Norge står foran en dramatisk endring av befolkningens aldersprofil. Dette gir betydelig vekst i behovet for helsetjenester; en utfordring som må løses ved å tilby helsehjelp på nye, mer effektive og bærekraftige måter. Prosjektet Smart omsorg ble etablert i hensikt å utvikle nye og innovative produkter og løsninger for trygghet, mestring og helseoppfølging. Bruker, pårørende, frivillige og helsepersonell involveres gjennom nye digitale arbeidsverktøy for effektiv samhandling mellom aktører.

FoU-arbeidet i Smart omsorg adresserer tre hovedtemaer:

  • Involvere nye aktører i leveransen av helsetjenester: brukeren selv, pårørende, frivillige og helsefaglige responssentre
  • Utvikle nye helsetjenester i form av forbedrede trygghetstjenester og nye mestringstjenester
  • Utvikle nye digitale verktøy som effektiviserer arbeidsflyt for ansatte, samt forenkler samspill på tvers av aktørene

I prosjektet utforsker SINTEF blant annet case som omhandler hvordan responssenter gjennom digitale tilsyn og kamerateknologi kan følge opp eldre hjemmeboende, og personer med alvorlig fysisk og eller psykisk utviklingshemming, for at de skal kunne få bedre livskvalitet, bedre søvn og fortsatt kunne bo hjemme; og case hvor nye digitale løsninger kan understøtte avstandsoppfølging av hjemmeboende pasienter som er tilknyttet sykehus.

Ved etablering var Smart omsorg et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Norge sin e-helseavdeling, Tellu IoT og SINTEF. Den 01.07.20 fusjonerte Telenor sin e-helseavdeling med Tellu IoT, som også er navnet på det nye selskapet. Innovasjonen i Smart omsorg vil utvide brukertilfanget og bidra til å skape ny og lønnsom vekst for selskapet, og dermed styrke Tellu IoT sin posisjon som en ledende aktør på digitalisering av helsetjenester innen trygghet og mestring i Norge og Norden.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2021

Utforsk fagområdene