Til hovedinnhold
Norsk English

S-FACE

Målet i BIA-prosjektet S-FACE er å forske frem en koblingskonstruksjon og tilhørende produksjonskonsept i stand til å produsere en ny generasjon luftkoblinger i kompositt til personbilmarkedet, med 100% kvalitetskontroll og sporbarhet.

Deler av koblingsprodukter til lastebiler. Foto: SINTEF Manufacturing
Deler av koblingsprodukter til lastebiler. Foto: SINTEF Manufacturing

Hjuloppheng påvirker blant annet kjørekomfort og veigrep, og er blant bilens viktigste systemer. Ved å innføre luftfjæring gir det mulighet til økt komfort, bedre veigrep og økt sikkerhet, men også reduserte utslipp som følge av mindre luftmotstand gjennom funksjonalitet som heving/senking i forhold til kjøremønster og vegstandard.

Koblingsprodukter til personbiler

I prosjektet S-FACE - Sustainable Future Air Couplings for Environmental-friendly passenger cars - skal det utvikles og forskes frem et nytt program av koblingsprodukter, produsert i et nytt produksjonssystem, rettet spesielt mot personbilmarkedet og luftfjæringer. Prosjekteier er Kongsberg Automotive, og forskningspartnerne er NTNU, SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing.

Øking av pålitelighet og sikkerhet

De nye koblingsproduktene vil øke systemets pålitelighet og sikkerhet, og redusere miljøpåvirkningen. Med en ny kvalitetssikker kobling uten noen form for lekkasje, og med et produksjonssystem som tilfredsstiller bilbransjens høye krav, vil bruken av luftfjæringer kunne spre seg til vanlige biler i personbilmarkedet, ikke bare premiumsegmentet som i dag. Dette er et marked i vekst, og personbiler ventes i fremtiden å være det største markedet for luftfjæringer. Kongsberg Automotive Raufoss produserer i dag hovedsakelig
nyttekjøretøy, men ved å gå inn i personbilmarkedet vil bedriften både kunne vokse og diversifisere sin portefølje.

Forskning innen flere områder

Dette vil kreve forskning innen flere områder som sprøytestøpeteknologi, dataanalyse, maskinlæring, materialteknologi, prosesskontroll, sensorikk og sporbarhet. Slike prosessfremskritt vil også gjøre hele produksjonen smartere, og føre til en grad av selvstyring som opprettholder høy kvalitet og reduserer vrakproduksjon og tidkrevende produktkontroll.

Nyhetselementer

Nyhetselementene er en 100% sikker og lekkasjefri kobling, produsert i kompositt som reduserer vekt og gir positiv miljøeffekt, i et høyvolum produksjonssystem med digital sporbarhet og kvalitetskontroll på alle produkter. Dette representerer innovasjon på et internasjonalt nivå. Prosjektet vil levere en ny produktdesign, prototypeverktøy, design av komplett produksjonsprosess med spesifikasjon av nødvendig sensorikk, og en prototype programvare for styring og kontroll av produktet langs verdikjeden.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2018 - 31.12.2020