Til hovedinnhold
Norsk English

Redusert CO2-utslipp i metallproduksjon

Det overordnede målet med "KPN Redusert CO2-utslipp i metallproduksjon" er å utvikle grunnlaget for reduserte klimaeffekter fra produksjonen av Si, FeSi, Mn-legeringer og Ti02 slagg, slik at vi kan oppnå 30% lavere CO2-utslipp i 2030 og null CO2-utslipp i 2050.

Kontaktperson

KPN Redusert CO2-utslipp, vil fokusere på primærmetallproduksjon, og derav fjerning av oksygen fra råmaterialer med minimale CO2-utslipp. Prosjektet vil gi kompetansegrunnlag for utvikling og implementering av nye råmaterialer, metoder og teknologier som muliggjør reduksjoner i CO2-utslipp ved metallproduksjon.

For å oppnå den overordnede målsetting vil vi:

  • Utvikle metoder for å erstatte fossilt karbon i Si-, FeSi-, Mn-legering- og TiO2-slagproduksjon med biokull, hydrogen eller avgass.
  • Identifisere nye teknologier for produksjon av Si, FeSi og Mn-legeringer med stort potensial for å produsere Si, FeSi og Mn-legeringer med null CO2-utslipp i 2050.

Hovedmålene ønsker vi å oppnå gjennom følgende delmål:

  • Utvikle kompetanse og standardmetoder for å karakterisere egenskapene til biokarbon og andre faste karbonkilder, samt metoder for å kvantifisere deres effekter i reduksjonsovnen, energiforbruket og CO2-utslippet. ("bio-carbon test center")
  • Bestemme optimale forhold for forbehandling av manganmalm med CO-rik avgasser fra reduksjonsovnen i en separat forbehandlingsenhet
  • Utvikle kompetanse og metoder for å utnytte hydrogen i FeSi, Si-produksjon og ilmenittbehandling.
  • Forberede for videre utvikling mot industrialisering, ved å utvikle fire lovende teknologier med stort potensial for å redusere CO2-utslipp.
  • Utdanne tre doktorgradskandidater og veilede fire masteroppgaver.

Industripartnerne i KPN Redusert CO2 er alle norske Si, FeSi og Mn-legerede produsenter; Eramet, Elkem, Wacker og Finnfjord og TiZir som produserer TiO2 slagg. NTNU er forskningspartner og SINTEF er prosjektleder og forskningspartner.

Facebook: https://www.facebook.com/CO2ReductionProject/
video: https://www.youtube.com/watch?v=wZi0aWN_3Tg 


Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022