Til hovedinnhold

OPPTRE

OPPTRE

Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå

Målet med OPPTRE er å foreslå et nivå for renovering av boliger til nesten nullenergibygg (nZEB).

Vi skal utvikle kostnadseffektive konsepter og løsninger med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima, som også har et lavt klimafotavtrykk. 

OPPTRE er støttet av ENERGIX-programmet i Forskningsrådet og partnerne Systemhus, Mesterhus, VELUX, Hunton, Isola, Ratio arkitekter, Flexit, Enova, DiBK og Innlandet fylkeskommune.

Les mer på prosjektets hjemmeside

Publisert torsdag 23. juli 2020
Seniorforsker
977 57 930

Prosjektvarighet

2018 - 2021