Til hovedinnhold
Norsk English

HYPOTERM 2.0

Prosjektet skal utvikle et nytt og bedre produkt for pre-hospital behandling av nedkjølte pasienter.

Foto: SINTEF

Aksidentell hypotermi defineres som en tilstand der pasienten ikke klarer å opprettholde kroppens normale kjernetemperatur fordi varmetapet overstiger varmeproduksjonen. Hypotermi øker risikoen for blødninger, hjertestans og død, og det er kritisk å iverksette tiltak for å hindre videre nedkjøling og starte oppvarming av pasienter med hypotermi så tidlig som mulig.

Målet i prosjektet er å utvikle, evaluere og implementere et nytt produkt for pre-hospital isolasjonshåndtering som har dokumentert forebyggende effekt på hypotermi, samt skreddersydd funksjonalitet for akuttmedisinsk behandling. Gjennom en forskningsbasert og brukerfokusert innovasjonsprosess, vil vi ta tak i kjente utfordringer med dagens praksis og utvikle dokumenterte forbedrede egenskaper og løsninger.

Sentrale FoU-utfordringer innebærer:

  • økt termisk isolasjon og redusert pakkvolum
  • hvordan utvikle og implementere materialer for aktiv oppvarming og fuktabsorbering
  • hvordan skreddersy en komplett løsning
  • hvordan evaluere og dokumentere dette i Arbeidsfysiologisk laboratorium i henhold til krav fra det medisinske miljøet.

Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi er første steget for enhetlig behandling, og dette prosjekt vil kunne levere et enhetlig produkt. Prosjektet innebærer utvikling av nye produkter for Thermosaver AS basert på utvikling og anvendelse av nye materialer fra NMC Norge AS og ASAP Norway AS. Hamatec AS vil bidra med produksjonskompetanse og kapasitet. Dette vil styrke merkevaren og konkurranseevnen for samtlige industriaktører både internasjonalt og nasjonalt.

Gå til prosjektet HYPOTERM

Vil redde flere liv med ny isolasjonspose (Artikkel fra Gemini 2020)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2020

Finansiering

Forskningsrådet (BIA-programmet)

Samarbeidspartnere

Thermosaver AS, NMC Norge AS, ASAP Norway AS, Hamatec AS, Haukeland Unversitetsykehus, Akuttmedisinsk Avdeling og Fjellmedisinsk Forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen

Prosjekttype

IPN

Utforsk fagområdene

Medarbeidere i prosjektet