Til hovedinnhold
Norsk English

HYPOTERM

Prosjektet har som mål å etablere et kunnskapsgrunnlag for utvikling av en fremtidig løsning for optimal håndtering av nedkjølte pasienter. Kunnskapsgrunnlaget skal være basert på en brukersentrert prosess og vitenskapelig dokumentasjon.

Kontaktperson

Hypoterm
Hypoterm, foto: SINTEF

Ved bruk av en forskningsbasert og brukersentrert tilnærming ønsker vi å etablere et kunnskapsgrunnlag for utvikling av en fremtidig løsning for optimal håndtering av nedkjølte pasienter.

Vi skal:

  • identifisere behov, krav og muligheter knyttet til fremtidig løsning for optimal håndtering av nedkjølte pasienter
  • identifisere muligheter og begrensninger med hensyn til produksjon for å oppnå et godt, lønnsomt og realiserbart produkt
  • utvikle prototyp som grunnlag for å evaluere termiske egenskaper
  • teste termiske egenskaper for å etablere kunnskap om bruk av skummaterialer og fuktabsorbenter i et hypotermiforebyggende produkt
  • identifisere mulige samarbeidspartnere for realisering, samt initiere løp for hovedprosjekt.

Bakgrunn

Aksidentell hypotermi defineres som en tilstand der pasienten ikke klarer å opprettholde kroppens kjernetemperatur på normal verdi fordi varmetapet overstiger varmeproduksjonen. Dette kan skje ved kuldeeksponering der isolasjonen i form av bekledning ikke er tilstrekkelig til å beskytte mot varmetap, eller ved personskade der kroppens fysiologiske mekanismer som skal øke varmeproduksjon og konservere varme, ikke fungerer. Hypotermi kan inntre som følge av ulykker eller skader, for eksempel hos et menneske som blir liggende bevisstløs ute eller som faller i kaldt vann. Traumepasienter, eldre og barn er spesielt sårbare for å utvikle hypotermi.

I Canada skjer 140 dødsfall årlig på grunn av hypotermi og i Storbritannia 300 dødsfall. I Norge eksisterer ingen kjent statistikk på dette antallet, men det er grunn til å tro at problemet er tilsvarende også her til lands. Dødelighetsprosenten fra aksidentell hypotermi varierer mellom 17-78 %. Den store variasjonen skyldes både en svært uensartet pasientgruppe, samt manglende felles protokoll for optimal behandling blant akuttmedisinske enheter. En felles optimalisert håndtering av aksidentell hypotermi vil kunne bidra til å redusere dødelighetsprosenten, og videre øke sannsynligheten for at selv personer med alvorlig grad av hypotermi kan overleve med riktig behandling.

I 2009 gjennomførte Haukeland Universitetssykehus og SINTEF en undersøkelse av de tre vanligste måtene for prehospital isolasjonshåndtering som brukes i Norge i dag. Resultatene av studien viste at dagens praksis og utstyr for håndtering av aksidentell hypotermi ikke er optimal. Det er konklusjoner fra dennes studien som har ledet til forprosjektet "Hypoterm".

Med på laget har SINTEF industriaktøren NMC Norge AS, som har lang erfaring med utvikling av skummaterialer og laminatløsninger til et bredt spekter av bransjer. Sammen med SINTEF ønsker NMC gjennom dette prosjektet å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for utvikling av ny optimal løsning for prehospital isolasjonshåndtering.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2017

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Finansiering
RFF Oslofjord forprosjekt

 

Samarbeidspartner
NMC Norge AS

 

Artikkel
Nedkjølte pasienter behandles ulikt (Gemini, 12.04.17)

Utforsk fagområdene