Til hovedinnhold
Norsk English

HICATH - Høyenergi katoder for Li-ion batterier

I HiCath-prosjektet utvikles høyenergikatoder for Li-ion-batterier (høyspenning og høy kapasitet). Vår strategi er å utvikle nikkel-rike lagdelte oksider med beskyttende og funksjonelt overflatebelegg, som motvirker materialdegradering og dermed kapasitetstap.

Kontaktperson

Det siste tiåret har vært starten på en revolusjon innen elektrisk mobilitet med overgangen fra fossile brensler til batterier som energi til transport. Dette skyldes introduksjonen av Li-ion-batterier med betydelig høyere energitetthet sammenlignet med andre typer batterikjemier. Det er fortsatt et betydelig behov for å øke den gravimetriske og volumetriske energitettheten til Li-ion-batterier fra dagens nivå, men uten å øke kostnadene for sluttbrukeren. For å øke energitettheten i Li ion-batterier øker man kapasiteten og spenningen, og her er det flere ideer og mulige kjemier å velge mellom. Post Li-ion-teknologier som Li-svovel og Li-luft er noen muligheter som vil kreve en betydelig lengre utviklingstid enn metodikkene som er foreslått her. 

HiCath fokuserer på utvikling og modifisering av oksidmaterialer for interkaleringskatoder for Li-ion-batterier, inkludert optimalisering av elektrodestrukturer og skreddersøm av elektrolyttkomposisjoner som er egnet for høyspenningsapplikasjoner. 

logoBmrgb.gif
Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022