Til hovedinnhold
Norsk English

Diamant saging og overflatebehandling av høy-ytelse multi-krystallinske silisium wafers for bruk i høyeffektive solceller

Til tross for en dreiing i markedet for Si-baserte solceller mot monokrystallinske celler har høyeffektive solceller basert på multikrystallinsk silisium fortsatt et høyt potensialet for å redusere kostnaden til fotovoltaisk energiproduksjon. Diamantsaging er nylig introdusert i omfattende grad for multikrystallinske silisium skiver (wafers) for å møte kraven om lavere kostnad og høyere effektivitet. DiaMApp-prosjektet tar sikte på å forklare mekanismer under wafersagning.

Kontaktperson

Skrapetest hvor hastigheten varierer.

For å oppnå lavere kostnad og høyere effektivitet må diamantsageprosessen optimaliseres for at de komplekse multikrystallinske waferne skal gi et høyere prosessutbytte. Overflaten på den sagede skiven må også behandles for å fjerne sageskader og skape en overflatestruktur som er optimalisert for lysabsorpsjon og for etterfølgende passivering som en del av den høyeffektive solcelleprosessen.

DiaMApp-prosjektet tar sikte på å forklare mekanismer under wafersagning som faseomdannelser, initiering og forplantning av mikrosprekker og chipping, og hvordan disse fenomen vil variere med krystallografiske og mekaniske parametere - for å muliggjøre høy sagehastighet og redusert waferbrudd. Prosjektet tar også sikte på å utvikle en polering og etsnings prosedyre skreddersydd for diamantsagde, høyytelses multikrystallinske silisium wafers. Til slutt, i samarbeid med partnere, vil vi demonstrere effektiviteten til de optimaliserte solcellematerialene i høyeffektivitets solcellelinjer.

Prosjektet har utfør og dokumentert fundamentale undersøkelser av sprekkdannelse. Prosjektet har også i et doktorgradsstudie gjennomført en avansert studie som kvantifiserer effekten av etse-prosedyren på ulike krystallretninger i de multikrystallinske waferene.

SINTEF og NTNU samarbeider i prosjektet, som er et forskerprosjekt finansiert av Forskningsrådet.
Prosjektleder for NTNU: Gabriella Tranell

611959logoBmrgb.gif

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022