Til hovedinnhold

Arbaheat

Arbaheat

Høsten 2018 igangsatte det europeiske ARBAHEAT konsortiet et forskningsprosjekt med mål om å konvertere et stort kullfyrt kraftverk med ultra-superkritiske dampparametere i Rotterdam, operert av ENGIE, til et biomassefyrt kraft- og varmeproduserende kraftverk.

Den innovative teknologien som skal benyttes til å produsere den dampeksploderte biomassen som skal erstatte kullet har blitt utviklet av det norske selskapet Arbaflame AS.

Målet med prosjektet er å undersøke de tekniske mulighetene for kostnadseffektiv konvertering av det kullfyrte kraftverket til 100% fyring med bærekraftig biomasse, for produksjon av både bærekraftig elektrisitet og varme.

Partnere:

  • PNO, Netherlands
  • ENGIE, Netherlands
  • ARBAFLAME, Norway
  • TNO, Netherlands
  • SINTEF, Norway
  • Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium
  • Port of Rotterdam, Netherlands
  • University of Bergen, Norway

Les også:


Prosjektet har mottatt 19 millioner euro i EU finansiering, fra H2020, IA – Innovation action.


 

Publisert mandag 24. februar 2020
Sjefforsker
906 59 751

Prosjektvarighet

2018 - 2022