Til hovedinnhold
Norsk English

ANSWER - Nye termoelektriske antimonider og silisider med entropistabilisering

Prosjektets mål er å utvikle nye, entropisk stabiliserte kovalente termoelektriske materialer av betydning for globalt energiforbruk.

Kontaktperson

Siden 60% av verdens forbruk av primærenergi går tapt i forbrennings- og varmeoverføringsprosesser, er energigjenvinning et sentralt verktøy i kampen for å begrense det økende globale energiforbruket og for å redusere utslippene av drivhusgasser. Termoelektriske materialer er kritiske for å lykkes i å konvertere spillvarme. Imidlertid er det vitenskapentlige miljøet fortsatt på jakt etter ideelle termoelektriske materialer.

Antimonider og silisider utmerker seg som de mest lovende termoelektriske materialene, men har ennå ikke innfridd forventningene. ANSWER forsøker å designe ukonvensjonelle antimonider og silisider ved å stabilisere dem ved hjelp av konfigurasjonell entropi. Strategien innebærer å populere undergittere i antimonider og silisider med nesten like mengder av mange forskjellige grunnstoffer. Hvis vi lykkes, vil prosjektet ha betydning for globalt energiforbruk og gi betydelige bidrag til materialteknologi og fundamental materialvitenskap.


ANSWER er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet NANO 2021, og har varighet 3 år. Prosjektet koordineres av SINTEF med UiO som partner og i nært samarbeid med DLR (Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt).

Prosjektteam
SINTEF Industri:
Patricia Almeida Carvalho (Prosjektleder)
Marit Stange
Spyros Diplas
Ole Martin Løvvik,
Espen Sagvolden

UiO:
Terje Finstad
Anette Gunnaes

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.08.2018 - 31.12.2021