Til hovedinnhold
Norsk English

TheONE - design av vedonvner

Idéen med prosjektet er å snu den konvensjonelle designprosessen fra en utenfra (ytre design med lav operativ funksjon) -og-inn (brennkammer med viktig operativ funksjon knyttet til utslipp og virkningsgrad) til en mer innenfra-og-ut prosess.

Kontaktperson

Dette ønsker man å få til gjennom prosjektet ved å knytte sammen produsentenes egne ovnsdesignere/utviklere mot relevante profesjonelle designfirma gjennom en nøytral tredjepartsgruppe bestående av vitenskapelige eksperter fra SINTEF Energi samt forskere fra Bergfald Miljørådgivere og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ved å invertere til designprosessen og ha som utgangpunkt et fungerende brennkammer, vil produsentene langt enklere/raskere/rimeligere kunne utvikle nye vedovnsmodeller med lave utslipp og høy virkningsgrad. Drar man dette enda lenger kan man tenke seg muligheten for å utvikle en viss portefølje av standardiserte brennkammer som med gode nok randbetingelser tilnærmet vil kunne gi ubegrensede muligheter for variasjon i ytre design.

Hvis prosjektet lykkes med å realisere et slik «universelt» brennkammer, med forbrenningsegenskaper som er tilnærmet uavhengig av det ytre design, kan dette danne basis for nye modeller i mange år framover og på den måten gi store besparelser for produsentene både i utviklingstid, produksjon, delelager og på prosessen ovnene må gjennom for å bli godkjent i henhold til regelverket.

Partnere:

  • Dovre AS
  • Jøtul AS
  • Norsk Kleber AS
  • Bergfald miljørådgivere AS
  • Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for produktdesign ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), finansiert av Norges Forskningsråd under ENERGIX-programmet.
Formålet med IPN-prosjekter er å utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2019