Til hovedinnhold
Norsk English

GAlf – Galling ved forming av aluminium

Forming av aluminium utføres ved å presse materialet ved hjelp av et sett av verktøy til ønsket geometri. Kraften som skal til for å danne en bestemt geometri kan blir høy, og formeprosessene utføres derfor ofte i flere trinn. Friksjonen mellom formingsverktøy og aluminium har en stor effekt på formingskreftene. Det er ofte slik at den høye friksjonen øker risikoen for at aluminium kleber seg til, og etter hvert danner et sjikt, på overflaten av formingsverktøyet. Dette fenomenet kalles galling. Det viktigste målet med prosjektet GAlf er å utvikle et innovativt belegg- og smøremiddelsystem koblet til avansert verktøygeometri og kunnskap om prosesseringsparametere.

Kontaktperson

Smidde produkter fra Steertec Raufoss (v) og Raufoss Technology (h)

Målet er å oppnå kostnadseffektive prosesser gjennom redusert galling. Spørsmålet er hvilke underliggende mekanismer som bestemmer Al-lagets oppbygging på verktøyet i det komplekse samspillet mellom ulike overflater, og hvordan mekanismeforståelsen kan bidra til løsninger som reduserer Galling.

Raufoss Technology og Steertec Raufoss er ledende norske bedrifter som prosesserer og former aluminium (Al). Aluminiumsdeler fra de to bedriftene er å finne i nesten 30% av alle europeiske biler og 5% av alle biler produsert på verdensbasis, slik som Daimler, Audi og BMW.

Galling er i dag en begrensende faktor i produksjonen, og årsak til produksjons- og vedlikeholds stopp, skraping ved prosessering og feil på produserte deler og verktøy. Siden Galling er avhengig av formehastigheten, påvirker Galling også produktiviteten.

Mikroskopbilde av galling

For å nå prosjektmålet har GAlf til nå evaluert de mest brukte testmetoder for å måle og beskrive galling, inkludert numeriske metoder som er brukt å predikere galling i virtuell testing. Typiske, industrielle utfordringer er diskutert og relatert til relevante testmetoder. Basert på dette, er det definert hvilke friksjons- og galling-tester som skal brukes på laboratorie- og industriskala, og hvordan disse kan kombineres med avansert karakterisering i form av høy-oppløselig mikroskopering. Nye og kjente analysemetoder er anvendt for å se på testverktøy brukt i industrien, og for å se om en reel verktøy overflate inkludert sin kjemiske oppbygning kan karakteriseres. Samarbeid med Uppsala Universitet er etablert for en type test, og tester er avtalt. Her har industrien produsert både stål-, belegg-, og aluminium- test materiell. I tillegg er en ny industriskalatest utviklet i prosjektet. Denne testriggen er designet og produsert, og skal brukes i 2019 for direkte sammenligning av egenskaper til belegg-smøremiddelsystemer. Det er planlagt nå at numeriske verktøy skal prøve å forutsi en friksjon relatert overflateruhet. De fysiske test resultater fra alle tester vil bli brukt til å validere teoretiske modeller, som igjen skal brukes for å predikere tendenser til galling.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2021