Til hovedinnhold
Norsk English

Ensureal - Sikre null avfallsproduksjon fra aluminium i Europa

Målet med ENSUREAL prosjektet er å utforske hvordan alumina kan produseres i Europa uten avfallsproduksjon. Dette vil bli gjort ved å utvikle en null-avfallsprosess for aluminiumoksydproduksjon som kan håndtere et bredere spekter av bauxitt enn den eksisterende prosess. Prosessen vil minimere miljøbelastningen av bauxitt-gruvedrift og aluminiumoksydproduksjon.

Kontaktperson

Globalt aluminiummetallforbruk forventes å vokse i de kommende årene. Aluminiummetall er produsert gjennom elektrolyse fra aluminiumoksid, også kalt alumina. Alumina produseres via Bayer-prosessen fra bauxitt. Bayer
prosessen har som hoved ulempe at den ikke bruker alle elementene i
bauxittmalm og produserer dermed mye avfall. Dette avfallet kalles rødslam på grunn av sin røde farge. For hvert kilo aluminiummetall produseres det mer enn 2 kg rødslam. Dette avfallet blir vanligvis deponert. Slike store deponi kan gi miljøproblemer fordi rødslammet er basisk. Problemet med deponi av rødslam vil øke i de kommende årtier fordi bauksitt inneholder gradvis mindre aluminium og mer av de andre elementer som vil ende opp som avfall.

ENSUREAL-prosjektet omhandler produksjon av alumina, gjennom utvikling av ny teknologi (forbedret Pedersen prosess) som gir bedre utnyttelse av jordets råmaterialer. De økte kostnadene i forhold til Bayer prosessen kompenseres med en økning i inntekter fra de ulike produkter som jern, billigere bauxittressurser og ingen kostnader for deponi.

Prosjet Consortium:

 • SINTEF (Coordinator)
 • MYTILINEOS ANONIMI ETAIRIA - OMILOS EPICHEIRISEON, Greece
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, Norway
 • NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA, Greece
 • KONLECHNER DAVID, Austria
 • ITRB LTD, Cyprus
 • ADVANCED MINERALS AND RECYCLING INDUSTRIAL SOLUTIONS IKE, Greece
 • CAO HELLAS MAKEDONIKI ASVESTOPOIIA ANONIMI ETAIRIA PARAGOGIS KAI EMPORIAS
 • ASVESTOY KAI LOIPON DOMIKOICHIMIKON ILON, Greece
 • Outotec GmbH, Germany
 • SMS GROUP GMBH, Germany
 • LUVENA SPOLKA AKCYJNA, Poland
 • SPOLKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE, Poland
 • WAVESTONE LUXEMBOURG S.A., Luxebnourg

ENSUREAL prosjektet har mottatt midler fra European Union's Horizon 2020 SPIRE research and innovation programme under Grant Agreement: No. 767533


For mer informasjon om prosjektet, se www.ensureal.eu

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.10.2017 - 30.09.2021