Til hovedinnhold
Norsk English

DROPS — Dynamic Response of Offshore Pipelines on the Seabed

Subsea rørledninger for transport av hydrokarboner, kraftkabler, kontrollkabler og andre typer rør påvirkes og påvirker sjøbunnen og miljøet rundt seg. Presis og pålitelig modellering av denne interaksjonen er avgjørende for å oppnå robuste og samtidig kostnadseffektive design.

Kontaktperson

Det overordnede målet med DROPS Joint Industry Project er å forbedre hvordan vi beskriver rør-jord-interaksjon og rør-bølge-interaksjon i design. Dette gjøres ved å etablere et forbedret sett med numeriske modeller gjennom forskning. De viktigste temaene for prosjektet er:

  • Hydrodynamiske lastmodeller tar hensyn til nyutviklingen i feltet, inkludert bølger, strøm og lokal havbunnstopografi også for grunt vann
  • En ny generasjon numeriske modeller for rør-jord-interaksjon

Bedre beskrivelse av rør-jord-interaksjon er viktig for å kunne regne mer nøyaktig på hvordan rørledningen beveger seg på havbunnen under drift og installasjon. En mer pålitelig hydrodynamisk lastmodell er spesielt fordelaktig for grunt vann og gjør det mulig å designe mindre konservative løsninger samtidig som vi kan være trygge på at de kravene som stilles til konstruksjonen er ivaretatt.

De utviklede modellene vil bli implementert og tilgjengeliggjort for næringen gjennom det skreddersydde rørledningsanalyseprogrammet SIMLA. Dette vil gi et fullverdig verktøy for vurdering av stabilitet på sjøbunn, som både tar hensyn til 3D-havbunnstopografi, forbedret rør-jord-interaksjonsmodell og forbedret metodikk for beregning av hydrodynamiske laster. Verktøyet kan benyttes både for rørledninger og for ulike typer kabler.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2023

Utforsk fagområdene