Til hovedinnhold
Norsk English

CompactWtE

Den overordna målsetningen for dette prosjektet er å utvikle optimaliserte gassifiserings- og sekundærkammer for TeamTecs to-stegs prosess for konvertering av avfall til energi basert på bruk av avansert CFD modellering kombinert med eksperimentell utvikling. Prosessen som helhet skal oppnå NOx og CO utslipp under de Europeiske kravene gjennom bruk av bare primærtiltak for NOx reduksjon, noe som vil bidra til en mer miljøvennlig og energieffektiv prosess, samt økt kostnadseffektivitet for TeamTec.

Kontaktperson

TeamTecs WtE-anlegg

TeamTec utvikler nå en ny innovativ teknologi for småskala (0.5 – 2 MWth) varme- og strøm-produksjon fra avfall. Dette er en modulær og containerbasert løsning (5 standard shipping containere), noe som forenkler transport og montering av anlegget. Det er også en målsetning for denne nye teknologien å oppfylle og til og med være betydelig under de strenge utslippsgrensene i avfallsdirektivet (EU WID), og det er avgjørende at dette oppnås uten et spesielt rensesystem for NOx.

Den nye Waste-to-Energy (WtE) teknologien er basert på gassifisering av avfall i en crossdraft reaktor, etterfulgt av forbrenning av produktgassen i et sekundærkammer. Systemet omfatter også kverning, lagring og transport av avfall, kjel, elektrisitetsproduksjon, gassrensing samt et kontinuerlig utslippsovervåkningssystem.

CompactWtE prosjektet fokuserer på varmeintegrasjon, blandingsforhold, stegvis lufttilførsel og resirkulering av røykgass, gjennom en kombinasjon av modellering, teoretisk og eksperimentelt arbeid i et tett samarbeid mellom SINTEF Energi og TeamTec.

Små-skala varme- og strømproduksjon fra avfall er relevant både i det nasjonale og internasjonale marked ettersom det reduserer risikoen knyttet til store investeringer samt behovet for store avfallsmengder. I Norge med spredt befolkning og tilgjengelig avfallsmengde, er dette aspektet spesielt viktig. En vellykket utvikling og uttesting av denne nye kompakte WtE teknologien, vil også kunne oppfylle behovet for avfallshåndtering i flere nisjemarkeder som isolerte samfunn, akutte situasjoner og militære anlegg.

Prosjektpartner: TeamTecDette er et IPN prosjekt med finansiering fra Norges Forskningsråd


 

Nøkkeltall

Prosjektstart

2017