Til hovedinnhold
Norsk English

ACCURATE - Nøyaktig prediksjon av flerfasestrømning for lange tiebacks og subsea-utbygginger

Dette prosjektet har tatt sikte på å lukke de mest kritiske kunnskapsgapene knyttet til nøyaktig modellering av flerfasestrømning. En viktig basis for arbeidet var utnyttelsen av nye data for trefasestrømning generert i flerfaselaboratoriene ved SINTEF og ved Institutt for energiteknologi (IFE).

Kontaktperson

Bilde: Kongsberg Digital

For å redusere kostnader og minimere miljøpåvirkning knyttet til utvikling av nye olje- og gassfelt offshore, transporteres gass, olje og vann som en flerfasestrøm fra reservoaret i ett og samme rør. Ofte legges rørene som såkalte "tiebacks" fra brønnhodet til nærmeste mottaksmulighet på land eller til eksisterende infrastruktur på havbunnen. Dette betyr at gass, olje og vann må transporteres sammen over svært store avstander; i mange tilfeller 50- 100 km og i del tilfeller betydelig lenger.

For å unngå operasjonelle problemer knyttet til langdistanse flerfasetransport, og for å sikre lønnsomhet, må det fattes gode designbeslutninger. Et godt beslutningsgrunnlag forutsetter at strømningen i disse lange rørene predikteres nøyaktig av simuleringsmodellene. Tilgjengelige flerfasemodeller har noen mangler som begrenser den generelle presisjonen i prognosene. Dette prosjektet har siktet på å lukke de mest kritiske kunnskapsgapene knyttet til nøyaktig modellering av flerfasestrømning.

Prosjektet IPN Accurate har utviklet nye modeller innen fire sentrale problemstillinger knyttet til flerfasemodellering:

  • Nøyaktig prediksjon av slugging
  • Veggfukting i trefase gassdominert strømning
  • Olje-vann-interaksjon
  • Vertikal trefasestrømning

Mer informasjon om modellene finnes på prosjektets hjemmeside.

Etter grundig testing og validering er de nye modellene inkludert i kommersielle versjoner av flerfase-simuleringsprogramvaren LedaFlow.

Innovasjonsprosjektet var eid av LedaFlow Technologies DA, ledet av SINTEF og gjennomført i nært samarbeid med Kongsberg Digital, ConocoPhillips og TotalEnergies.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2020