Til hovedinnhold
Norsk English

Delta i Ung IT

Vil du delta som bruker i prosjektet UngIT?

Trondheim kommune har fått innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet til å gjennomføre et forprosjekt som skal kartlegge behovet for en IT-plattform med oversikt over fritidstilbud for barn med nedsatt funksjonsevne. Vi vil involvere brukere i prosessen og vil derfor invitere deg til å delta som bruker i prosjektet. Som bruker vil du gi oss verdifull innsikt i hvordan løsningene skal formes. Vi er interessert i å komme i kontakt med deg dersom:

  • Du er barn mellom 10 og 15 som har behov for tilrettelagte fritidsaktiviteter.
  • Du er foreldre til barn mellom 10 og 15 som har behov for tilrettelagte fritidsaktiviteter.
  • Du er tilbyder av tilrettelagte aktiviteter for barn med spesielle behov.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Ung IT

Prosjektvarighet:

01.11.2016 - 01.05.2017

Utforsk fagområdene