Til hovedinnhold
Norsk English

Ung IT

Bruk av velferdsteknologi i formidling av fritidsaktiviteter for barn med spesielle behov.

UngIT skal kartlegge formidlingen av eksisterende fritidstilbud, og identifisere kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger slik at barn med nedsatt funksjonsevne enklere skal kunne delta i og mestre fritidsaktiviteter. Aktivitetene skal støtte opp under den enkeltes habiliterings- og rehabiliteringsprosesser.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2017

Prosjekteier: Trondheim kommune

Finansiering: Helsedirektoratet

Utforsk fagområdene