Til hovedinnhold
Norsk English

Meet Easy

Hovedmålet for prosjektet "Meet Easy" var å utvikle en komplett, brukervennlig videokonferanseløsning som leverer høy-ende funksjonalitet som høy kvalitet lyd og bilde og stort synsfelt – i en kompakt formfaktor og til en brøkdel av kostnaden til etablerte systemer, samt utvikle teknologier som muliggjorde automatiske møtereferat.

Kontaktperson

Huddly IQ velger utsnitt fra et vidvinklet kamera basert på personer observert i møte og styrer dynamisk opptak av lyd fra innebygd mikrofonarray.

Meet easy tar for seg å demokratisere videokonferanseløsninger ved å lage et
system som er kostnadseffektivt, lett å bruke, har høy kvalitet og er
fleksibelt.

Prosjektet har utnyttet tidlig arbeid i prosjektet; maskinlæring for å
automatisk telle mennesker i rommet, automatisk utsnitt av video, utvikling av
mikrofonsystemer for å tilby mer avanserte tjenester som følging av personer
med kombinasjon av lyd og bilde, samt automatisering av sammendrag av
whiteboardinnhold ved å forstå når brukeren har lagt til ny informasjon på
whiteboard.

Prosjektet inkluderer konferansekamera og whiteboard-kamera. Ved å benytte kobling mellom mikrofonarray og kamera har man demonstrert en forbedring i følging av taler. Prosjektet utførte eksperimenter på automatisk forståelse av romgeometri og et lettvekts rammeverk for å beslutte hvilke personer som er faktiske deltakere i møtet. Disse funksjonalitetene er skal kunne benyttes til å justere parametre i systemet for å gi bedre opplevd lyd og bilde.

Prosjektet har også finansiert en postdoktorstilling ved NTNU som har publisert artikler på automatisk kvalitetsforbedring av konferansevideo. Arbeidene strekker seg fra metrikker for vurdering av hvilke forbedringer som oppleves å gi sterkere følelse av tilstedeværelse til automatisk forbedring av
bildekvalitet. Underveis er også artikler om innholdsbasert reskalering av
bilder og styrt bildeoppretting.

Tradisjonelle videokonferanseløsninger er gjerne dyre i anskaffelse, vanskelig å
installere og komplisert i bruk. "Meet Easy" tok for seg å løse disse problemene ved å lage et kamera som er lett å bruke, kostnadeffektivt, fleksibelt og samtidig har høy kvalitet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

NTNU, Huddly AS

Prosjekttype

IPN

Utforsk fagområdene