Til hovedinnhold
Norsk English

HiPerNav: High Performance Soft-tissue Navigation

HiPerNav vil utdanne neste generasjon forskere innen medisinsk teknologi for navigasjon innen laparoskopisk kirurgi i buken, for eksempel leverkirurgi for behandling av kreft.

Kontaktperson

Navigasjon under laparoskopisk leverkirurgi. Foto: SINTEF/St. Olavs hospital

HiPerNav-prosjektet vil trene tidlige forskere (biomedisinske ingeniører og leger) til å bli internasjonalt ledende innen sentrale kompetanseområder gjennom en ny koordinert plan for individuelle forskningsprosjekter som adresserer spesifikke flaskehalser i bløtvevsnavigasjon for forbedret behandling av kreft.

Den tverrfaglige dialogen og arbeidet mellom klinikere og biomedisinske ingeniører er avgjørende for å løse disse flaskehalsene. Ved å gi forskere kunnskap og opplæring innen spesifikke temaer fra minimalt invasiv behandling, biomedisinsk teknologi, forskningsmetodikk, innovasjon og entreprenørskap vil koblingen mellom akademisk forskning og industri styrkes. HiPerNav-konsortiet vil etterstrebe en så enkel overføring som mulig av de mest lovende resultatene fra de forskjellige forskningsprosjektene til kommersielt utnyttbare løsninger.

Det globale markedet for bildeveiledet behandlingsutstyr innen kirurgi ble verdsatt til 2,76 milliarder US dollar i 2013 og forventes å utvide seg til en CAGR på 6,4 prosent fra 2014 til 2022 og nå 4,80 milliarder US dollar i 2022. Markedet for navigering av instrumenter innen abdominal bløtvev kirurgi er imidlertid fortsatt i sin spede begynnelse, hovedsakelig på grunn av utfordringer med å oppnå nøyaktighet for å navigere nøye i deformerbare og bevegelige organer. Ved å tilby tverrfaglig opplæring, vil forskerne i dette konsortiet av internasjonale ledende forskningsinstitusjoner, universiteter og industri sette i gang translasjonsforskning fra akademiske teoretiske ideer helt til klinisk testing av prototype-utviklede løsninger og verktøy.

Det spesifikke kliniske problemet i HiPerNav er primær leverkreft, som hovedsakelig består av hepatocellulært carcinom (HCC), som er den femte vanligste krefttypen over hele verden, og den tredje vanligste årsaken til kreftdødelighet. Leveren er også et hyppig mål for metastaser, som kolorektal, med anslagsvis 100 000 levermetastaser i Europa årlig. Leverreseksjon er vanlig behandling hos utvalgte pasienter med kolorektal metastaser i leveren, selv i tilbakevendende tilfeller, med fem års overlevelsesrate på opptil 58 prosent. En vellykket kirurgisk reseksjon av HCC krever fullstendig fjerning av svulsten inkludert en sikkerhetsmargin mens man sparer så mye normalt levervev som mulig. På grunn av tekniske og kliniske vanskeligheter er det for tiden bare en relativt lav prosentandel av pasientene som kan inkluderes for leverreseksjon.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2020

Finansiering

EU (MSCA)

Koordinator

Oslo Universitetssykehus ved Intervensjonssenteret

Prosjektets nettside

https://hipernav.eu 

 

Utforsk fagområdene