Til hovedinnhold
Norsk English

ACM_ Alltid rent kjølesystem

EMPIG AS vil utvikle et system som avkjøler en flerfasestrøm under temperaturen for hydrat- og voksdannelse, uten å få senere avsetning og oppbygging av disse (Always-clean Cooling System - ACS). Denne vil bli testet på SINTEF Flerfaseanlegg på Tiller.

Hydrat- og voksutfellinger som dannes og avsettes under kjøleprosessen, fjernes gjennom en sekvensiell oppvarming ved bruk av induksjon. Metodene opererer uten kjemikalier og kan produsere en flerfasestrøm uten fare for nedstrøms plugging. Behovet for pigging og bruk av termisk isolasjon av rør fjernes også.

Når prosjektet startet laget vi en detaljert plan for testoppsettet hvor selve kjøleren skal testes. Dette innebar beregninger og simuleringer av rørdimensjoner, kjøle- og oppvarmingsbehov som trengs for en test. Det ble også utarbeidet arbeidstegninger på selve prototypen inkludert innledende design på ventiler og røroppheng. Man utførte også arbeid og innledende testing på oppvarmingen som skal fjerne voksavleiringene.

I løpet av første halvår 2018 ble alt av utstyr og deler til testen er bestilt, og Kværner startet byggingen av kjøleren. Denne er montert i en 40-fots container ble transportert til SINTEF Flerfase laboratoriet i oktober 2018 for videre montasje av robotikk og flow-loop som nå pågår. I løpet av desember vil man starte igangsettelse av kjøler og test-loop, med planlagt teststart i uke 3 i januar 2019. Det er etablert en detaljert testplan som vil gjennomføres i løpet av januar - mars 2019.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019