Til hovedinnhold
Norsk English

ZAS -Sink luft Sekundære innovative nanotechbaserte batterier for effektiv energilagring

Hovedmålet for ZAS-prosjektet er å forbedre ytelsen og levetiden til sinkluftbatterier, samt å redusere kostnadene.

Kontaktperson

I ZAS prosjektet vil lagring av energi produsert av desentraliserte kilder være tema. Prosjektet skal  forbedre ytelsen til oppladbare sinkluftbatterier, som er et lovende og kostnadseffektiv alternativ for stasjonær energilagring.

Etablering av vedvarende energikilder er et prioritert mål for å redusere energibruk og med tanke på miljø og bærekraftig utvikling. Det er vanskelig å oppnå en andel på 20% fornybar energiproduksjon uten en løsning for energilagring. Energilagring er nødvendig for å sikre kontinuitet i energiforsyningen. Potensialet for stasjonær energilagring for å utvikle elektrisk kraftindustri, driver utviklingen mot mange nye lagringsteknologier, inkludert metall-luft-batterier, regenerative brenselceller, flytende metallsystemer og adiabatisk trykkluftsenergilagring. Disse nye systemene skal være sikre og økonomisk konkurransedyktige i forhold til konvensjonelle energisystemer. I tillegg vil det optimale energilagringssystemet variere i henhold til ulike energikilder og geografiske steder.

For mer informasjon om prosjektet, se hjemmesiden www.sintef.no/ZAS

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2015 - 31.05.2018

Utforsk fagområdene