Til hovedinnhold
Norsk English

Videreutvikling av finansieringsmodell i Helse Midt-Norge

Vi skal beregne systematiske behovs- og kostnadsforskjeller mellom HF-områdene i Helse Midt-Norge, med det formål å kunne etablere en sammenheng mellom forventet (anslått) behov for ambulansetjenester/-pasienttransport og karakteristika ved befolkningen i de geografiske områdene disse tjenestene leveres innenfor.

Kontaktperson

Helse Midt-Norge RHF planlegger fra og med 2017 å fordele inntektsrammen for prehospitale tjenester (ambulanse og pasienttransport) etter objektive kriterier i tråd med prinsippene i Magnussen-modellen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.12.2015 - 30.04.2016

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Oppdragsgiver:
Helse Midt-Norge