Til hovedinnhold
Norsk English

SPORT

I prosjektet SPORT - Spesifikt forsterket termoplast - samarbeider Plastal, Plasto, PartnerPlast, AluRehab, Kongsberg Seatex, SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Raufoss Manufacturing for å designe og produsere sterke og lette komponenter i plast. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Kontaktperson

Material- og prosessteknologien som skal utvikles i prosjektet er relevant for mange bransjer. Bedriftspartner PartnerPlast ønsker å benytte prosjektresultatene i støpeprosessen av oppdriftsprodukter til offshore­industrien. Foto: PartnerPlast

De siste årene har det skjedd en stor utvikling innenfor spesifikt forsterket termoplast (SFT), som har i stor grad blitt drevet av bilindustriens behov for lette, sterke og kostnadseffektive komponenter. Prinsippet er å forsterke en termoplastkomponent i de områder av komponenten der det stilles store krav til stivhet og/eller styrke.

En vanlig form for forsterkingsmateriale i SFT er såkalt termoplast-prepreg (TPP). Dette er vevde eller unidireksjonelle kontinuerlige fibre, typisk av glass, karbon, aramid eller polypropylen, som er ferdig "impregnert" med termoplast. TPP kan ligne en herdeplastkompositt, men det er en vesentlig forskjell i at TPP ikke skal herdes og at de kan termoformes.

Hovedmål

Hovedmålet i prosjektet SPORT er å utvikle produksjonsprosesser og design- og dimensjoneringsverktøy for utvikling og produksjon av produkter og komponenter i spesifikt forsterket termoplast (SFT). I dette prosjektet skal det utvikles:

  • Støpeverktøys- og automatiseringskonsepter for inkorporering av forsterkninger i sprøyte- og rotasjonsstøping
  • Materialmodeller, beregnings- og testmetoder for spesifikt forsterket termoplast

Innovasjon

Som forsterkningsmateriale er det primært tenkt termoplastiske prepreg kompositt (TPP), men andre fiber og polymerbaserte materialer er også aktuelle. Produksjonsmetoder og beregningsmodeller tilpasset denne type komponenter vil bli utviklet for å kunne benyttes av bedriftene i design av fremtidens produkter.

Material- og prosessteknologien som skal utvikles i dette prosjektet er relevant for mange bransjer. Dette avspeiles tydelig i bredden av produkter der bedriftspartnerne har planer om å benytte prosjektresultatene. Det inkluderer bildeler, produkter til off-shore teknologi, strukturelle elementer til akvakultur/oppdrettsnæring og rullestoler.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2015 - 01.07.2018