Til hovedinnhold
Norsk English

Solar-based H2 generation in novel photoelectrochemical cells using engineered hydrogenases as biocatalysts

Hydrogen anses som et bærekraftig alternativ for transport og for lagring av overskudd av fornybar energi til strømnettet.

Prosjektet undersøker bio-hybride fotoelektrokjemiske celler med modifiserte hydrogenase enzymer som katalysatorer for lokal produksjon av hydrogen fra sollys og vann.


Hydrogenelektroden skal katalysere reduksjonen av protoner til hydrogen. Tradisjonelt har man brukt platina til dette, men platina bør erstattes med alternative katalysatorer hvis teknologien skal bli konkurransedyktig. Prosjektet vil bidra til å øke effektiviteten av katoder for fotoelektrokjemiske celler for vannsplitting ved å bruke hydrogenase enzymer som biokatalysatorer for reduksjonen av protoner til hydrogen.Katoden i denne bio-hybride cellen vil bli kombinert med en forbedret nanokompositt fotoanode som kan absorbere og utnytte fotoner i både den ultrafiolette (UV) og synlige delen av sol-spekteret. Elektrodene vil bli implementert i en ny type robuste fotoelektrokjemiske celler for H2 produksjon basert på grønn kjemi. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og SINTEF. Det går over 3 år og rekrutterer og utdanner to post-doc forskere.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2015 - 31.12.2017

Utforsk fagområdene