Til hovedinnhold
Norsk English

Redning og overlevelse i kaldt klima - SARINOR

Vi har levert en løsning som skal analysere tilgjengelige redningsressurser for norsk ansvarsområde i Barentshavet og Polhavet. Vårt fokus var å kartlegge de GAP som eksisterer mellom faktiske behov for å overleve, og de krav som stilles til redningsmateriell gjennom myndighetskrav og internasjonale konvensjoner.

Sarinor logo

Bakgrunn

Overlevelse i kaldt klima er avhengig av en lang rekke faktorer der de viktigste er individuelle (alder, kjønn, fysisk form, svømmedyktighet osv.), omgivelsesfaktorer (temperatur, vind, bølger) samt tilgjengelig utstyr (bekledning, utstyr for å forhindre varmetap, redningsvest og drakt, flåte osv.).

Nedkjøling vil påvirke både utholdenhet, muskelstyrke, kraft, hastighet og koordinering. Nedsatt manuell og kognitiv yteevne gjør at det å redde seg selv og andre er utfordrende, samtidig som risikoen for kuldeskader er tilstede. Den mest livstruende trusselen ved nedkjøling er utvikling av hypotermi. Ved ulykker til sjøs er imidlertid drukning en vanligere dødsårsak enn hypotermi. Det er derfor viktig at redningsutstyr utvikles på en slik måte at det også ivaretar den forulykkede i alle faser av en ulykke. 

I vårt arbeid har vi blant annet

  • foreslått tiltak for å effektivisere og forbedre akuttmedisinsk behandling
  • utarbeidet tiltak som kan redusere og/eller unngå hypotermi og andre kulderelaterte lidelser/skader
  • arbeidet med konseptutvikling knyttet til redningsmateriell

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

19.05.2015 - 01.12.2015

Medarbeidere