Til hovedinnhold

ProDIA – PROduksjon, kontroll og Demonstrasjon av strukturerte nanoporøse hybridmaterialer for Industriell Anvendelse innen adsorpsjon

ProDIA – PROduksjon, kontroll og Demonstrasjon av strukturerte nanoporøse hybridmaterialer for Industriell Anvendelse innen adsorpsjon

Målet med ProDIA prosjektet er å utvikle pilotskala produksjonsprosesser for hybrid nanoporøse materialer som et steg mot ferdige produkter. Produkter som kan brukes innen helse, industrielle kjølesystemer, luftrensing og lagring av gass.

For mer informasjon følge linken http://www.prodia-mof.eu/

Publisert fredag 1. juli 2016
Sjefforsker
906 22 647

Prosjektvarighet

01.11.2015 - 31.10.2018