Til hovedinnhold
Norsk English

PRIMAL – Continuous and semi-continous casting of PRemium Industrial aluminiuM ALloys

Målet med prosjektet er å systematisere ny kunnskap i form av modelleringsverktøy som beskriver fenomener, mekanismer og legeringsaspekter som er avgjørende for utviklingen av aluminiumslegeringer med skreddersydde egenskaper basert på kontinuerlige og semi-kontinuerlige støpeprosesser. Modellene skal sette norske aluminiumindustri i posisjon til å effektivt bringe nye, helhetlige aluminiumsløsninger til markedet.

Kontaktperson

Nye bruker-vennlige modelleringsverktøy setter aluminiumsindustrien i stand til å simulere konsekvenser av legeringsvalg og støpeparametre og dermed øke produktiviteten.

For å kunne være konkurransedyktig i markedet, søker norsk aluminiumindustri seg mot markedssegmenter som krever høy kompetanse, høy metallkvalitet og som gir høy merverdi. Økende fokus på resirkulering gir nye utfordringer knyttet til forurensninger og sporelementer. Industrien forbedrer stadig smeltefordelingssystemer, digelteknologi, støpeteknologi og arbeider mot ulike støpeprossesser (DC-støping, båndstøping, beltestøping.). For å kunne ta nye, aluminiumsløsninger til markedet, er kunnskap og forståelse av sammenhengen mellom legeringsinnhold, støpeprosess, støpedefekter og egenskaper avgjørende for videre prosesseringstrinn og produktets sluttegenskaper. Målet med prosjektet er å utvikle kunnskapen og systematisere denne i form av modelleringsverktøy som beskriver fenomener, mekanismer og legeringsaspekter som er avgjørende for utviklingen av aluminiumslegeringer med skreddersydde egenskaper basert på semi-kontinuerlige støpeprosesser. Modelleringsverktøyene skal gi grunnlag for utvikling av mer robuste og innovative støpeprosesser (rapid prototyping, produktivitet, produktkvalitet ).

SINTEF bidrar i prosjektet med utvikling av modellverktøyene ALSIM (prosessmodell ) og Alstruc (mikrostrukturmodell). Prosjektet er en KPN (kompetanseprosjekt for næringslivet) støttet gjennom forskningrådets BIA program. Prosjektpartnere er Alcoa Norge ANS, Aleris Rolled Products Germany GmbH, Hydro Aluminium ASA, Stiftelsen SINTEF og Institutt for Energi Teknologi (IFE).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2015 - 30.06.2018