Til hovedinnhold
Norsk English

MuLUM – Multimaterialprodukter og levetid i ulike miljø

Hovedmål med prosjektet er å studere de teknologiske utfordringene man står overfor i utvikling av nye produkter som kombinerer ulike plastmaterialer med andre materialgrupper (såkalt multimaterialprodukter), spesielt for bruk i ulike aggressive miljøer.

Kontaktperson

Bildet viser en bremserørskobling, som er et eksempel på et produkt hos en av partnerbedriftene.

Det er en trend internasjonalt innen bærekraftig design av lettvektskonstruksjoner at man forsøker man å få til optimale løsninger ved å kombinere de beste egenskapene fra ulike materialer. Dette ønsker man å gjøre integrert i selve produksjonsprosessen (produksjonsintegrert montasje). På den måten kan man integrere egenskaper og funksjonalitet uten et etterfølgende monteringstrinn. Denne utviklingen finner partnerbedriftene interessant og vil forholde seg til.

Hovedidéen med dette prosjektet er å studere de teknologiske utfordringene man står overfor i utvikling av nye multimaterialbaserte løsninger og komponenter, spesielt for bruk i ulike aggressive miljø, for å kunne realisere konkrete nye produktidéer.

Hovedmålet med FoU-aktivitetene er:

  • Utvikle metodikk for multimaterialbasert produktutvikling, dvs optimale valg av materialer, designløsninger og produksjonsprosesser og
  • Etablere forståelse for mekanismer for aldring/degradering av involverte materialer for aktuelle driftsmiljøer og driftsbetingelser.

Viktige aktiviteter er:

  • materialvalg, design og produksjonsprosesser for multimaterialløsninger,
  • integrasjon av metalldeler i et plastkomposittprodukt i en sprøytestøpeprosess,
  • integrasjon av pakninger i produkter gjennom påstøp i to-komponent-sprøytestøping og
  • mekanismer for levetid, degradering og forringelse av egenskaper i ulike korrosive miljø

De fleste aktivitetene i dette prosjektet vil være relatert til integrasjon av metalldeler i et plastkomposittprodukt i en sprøytestøpeprosess, eller integrasjon av pakninger i produkter gjennom påstøp i en to-komponent sprøytestøpeprosess for å unngå ettermontering av pakninger.

En annen utfordring er at selv om en del av et produkt er i en monomaterialløsning, så monteres (sammenføyes) de ofte med produkter i andre materialer. På grunn av forskjeller i materialegenskaper (mekaniske, termiske, kjemisk kompatibilitet etc) kan dette føre til designutfordringer. Prosjektet vil adressere dette.

Et fellestrekk med produktene vi fokuserer på er at de i bruk stort sett står i et aggressivt miljø med varierende grad av vannkontakt. Det å være sikker på levetid, at egenskaper ikke forringes, er et viktig aspekt som vi må adressere for å kunne klare å få nye produkter og løsninger akseptert i et marked.

Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet gjennom BIA IPN-programmet med industripartnerne Raufoss Water & Gas (prosjekteier), Kongsberg Automotive, HV Plast, Prevent System, og forskningspartnerne SINTEF Materialer og Kjemi (prosjektleder Einar Louis Hinrichsen) og SINTEF Raufoss Manufacturing (kontaktperson Tomovic Stanka Petrovic).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2019