Til hovedinnhold
Norsk English

Multibubble

Ordinær ultralydteknikk klarer ikke å gi gode bilder av blodstrømmen i små blodkar. Med mikrobobler injisert i blodstrømmen vil selv bittesmå blodårer kunne bli godt synlig i ultralydbildet. Dette kan blant annet gjøre det mulig å oppdage utvikling av kreft-svulster på et tidlig stadium og å skille mellom stabilt og ustabilt aterosklerotisk plakk (åreforkalkning).

Kontaktperson

Hvordan ultralyd kan brukes til å sprenge bobler
Illustrasjon som viser hvordan ultralyd kan brukes til å sprenge bobler og dermed frigi multifunksjonelle nanopartikler som kan inneholde medikamenter, fargestoffer eller kontrastmidler for MR (Mørch et al., Contrast Media Mol. Imaging, 2015, DOI: 10.1002/cmmi.1639 (Copyright © 2015 John Wiley & Sons))

MULTIBUBBLE - Multifunctional microbubbles for improved image-based diagnosis and drug delivery, er et treårig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådets FRIPRO-program. I prosjektet skal forskere fra SINTEF videreutvikle og optimalisere multifunksjonelle nanopartikler og mikrobobler for tidlig og nøyaktig diagnostisering, samt mer målrettet medikamentlevering. Nanopartiklene danner et stabiliserende skall rundt mikroboblene, og kan være lastet med medikamenter, fargestoffer eller kontrastmidler for MR eller PET avbildning. Vi vil ha fokus på testing og utbedring av ultralydavbildningsteknikker, samt terapeutisk bruk av ultralyd i sammenheng med disse boblene. Resultatene fra prosjektet vil kunne komme mange pasientgrupper til gode, særlig pasienter med kreft eller aterosklerose (åreforkalkning).

Ultralyd er en svært god avbildningsteknikk for å se på indre organer og store blodkar, ikke minst innenfor fosterdiagnostikk. Små blodkar og blodstrøm i kapillærnettet er derimot vanskelig å avbilde med ordinær ultralydavbilding. Ved hjelp mikrobobler injisert i blodstrømmen vil imidlertid selv bittesmå blodårer kunne bli godt synlig i bildet.

Kreft er unormal og ukontrollert celledeling som kan oppstå hvor som helst i kroppen. Hos en voksen person vil det finnes mange små mikrosvulster i kroppen, men det er først når det utvikles nye blodkar i svulsten at veksten skyter fart. Det er viktig å detektere overgangen fra en sovende og ufarlig tilstand hos svulstene til en hurtigvoksende og potensielt livstruende sykdom. Det samme gjelder for aterosklerose, der nye blodkar inne i plakket er et tegn på en potensielt farlig situasjon. Når nye blodkar utvikles, vil det samtidig dannes flere ulike sykdoms-markører. Vi vil kunne avbilde og overvåke sykdomsutvikling fra et tidlig tidspunkt, levere medisin lokalt, og potensielt minke faren for alvorlige bivirkninger ved å målsøke disse sykdomsmarkørene med mikrobobler. Disse fungerer samtidig som kontrastmiddel for ultralydavbildning, og de kan være lastet med medikamenter.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2015 - 31.03.2018

FAKTA OM PROSJEKTET

I dette prosjektet skal SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Medisinsk teknologi og SINTEF Materialer og kjemi, sektor Bioteknologi og nanomedisin samarbeide med Universitetet i Bergen, NTNU, Karolinska Institutet i Stockholm og Romanian Academy i Bucuresti.

 

Finansiert av Forskningsrådets FRIPRO-program, prosjektnummer: 240410/F20