Til hovedinnhold
Norsk English

MonitorX

Optimal levetidsutnyttelse av vannkraftanlegg basert på overvåking av teknisk tilstand og risiko

Kontaktperson

Hovedmålet i prosjektet er å utvikle en modell (MonitorX) og tilhørende programvareprototyp for optimal levetidsutnyttelse av komponenter i vannkraftanlegg.

Delmål i prosjektet er:

  1. Utvikle modeller og prototyper for overvåking av tilstandsutvikling, restlevetid og risiko vedrørende økonomi, sikkerhet og miljø.
  2. Utvikle modeller og prototyper for optimal levetidsutnyttelse av komponenter i vannkraftanlegg basert på overvåking av teknisk tilstand og risiko.
  3. Demonstrere praktisk anvendelse ved å teste ut modeller og protyper på utstyr i egnede kraftanlegg.

Se prosjektets engelske sider for mere informasjon.

#SINTEFblog: MonitorX – Optimal levetidsutnyttelse av vannkraftanlegg basert på overvåking

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2019