Til hovedinnhold
Norsk English

DeMaskUs

SINTEF skal, sammen med fire andre norske forskningsinstitutter, bidra til bedre arbeidsmiljø i norske silisium-, ferrolegerings- og silisiumkarbidverk. Prosjektet DeMaskUs skal utrede hvordan luftbåret støv dannes, hvordan det kan påvirke menneskeceller og hvordan de ansatte kan beskytte seg mot slikt støv i arbeidsmiljøet.

Kontaktperson

Laboratoriearbeid med forsøk i middelstor skale. En glødende grafittdigel løftes ut av ovnen.

I flere av de industrielle prosesstrinnene dannes det støv, og noe av dette er ultrafint. Industrien ønsker, ved hjelp av DeMaskUs-prosjektet, å redusere miljøkonsekvenser tilknyttet støvet fra metallurgiske prosesser. En tverrfaglig ekspertgruppe med arbeidsmedisinere, yrkeshygieniker, toksikologer, metallurgiforskere og industri-ingeniører samarbeider for å minske dannelse og eksponering av ultrafint støv. I tillegg skal man undersøke de minste partiklene i støvet og se hvordan de kan påvirke utvalgte menneskeceller.

SINTEF og NTNU har  i dette prosjektet tatt utgangspunkt i grunnleggende fysikk, kjemi og termodynamikk for å forstå mer om de metallurgiske prosessene. Ut i fra dette denne kunnskapen kan industribedriftene tilpasse prosessene sine slik at støvmengden minimeres. Prosjektteamet foretar også målinger ute i industribedriftene. Støv fra industrien samles inn for å bli videre studert i laboratorium. Støv kan også genereres i laboratorieforsøk i liten, middelstor og pilotskala.

Universitetssykehuset i Nord-Norge og St. Olavs Hospital tester hvor godt de tradisjonelle ansiktsmaskene beskytter mot støvet, samt undersøke psykologiske aspekter relatert til ansattes bruk av masker i industrien. Noen av de karakteriserte støvprøvene fra SINTEF og NTNU sendes til Statens Arbeidmiljøinstitutt (STAMI), som i laboratorieforsøk skal studere hvordan støvet påvirker celler in vitro (laboratorieforsøk).

DeMaskUs er det første kompetanseprosjektet for næringslivet (KPN) som finansieres av Forskningsrådets program Nano 2021. På finansieringssiden samarbeider også industriselskapene Washington Mills, Saint Gobain, Elkem, Eramet Norway, Fesil Rana Metall, Glencore Manganese, Wacker og Finnfjord.

Prosjektleder for DeMaskUs er Ida T. Kero, SINTEF Industri

Publikasjoner

Se alle publikasjoner i DeMaskUs - CRIStin.no

Et utvalg vitenskapelige artikler publisert i prosjektet:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2018

Støvpartikler fra silisium. Bildet er tatt med svepelektronmikroskop.