Til hovedinnhold
Norsk English

CARBOMAG – Magnetisk separasjon av CO2 vha. adsorpsjon på magnetiske hybride nanopartikler

Tenk deg at en smart magnet kan brukes til å fange CO2 – I CARBOMAG prosjektet kombinerer vi nanoteknologi med magnetisk separasjon for å fange CO2. Denne flerfaglige tilnærmingen har potensiale til å redusere kostnadene med mer enn 50 % sammenlignet med dagens prosesser for CO2-fangst.

Kontaktperson

Konseptet er basert på en standard absorpsjonsprosess for CO2-fangst fra røykgass ved bruk av aminer. Hovedforskjellen ligger i hvordan aminene regenereres. Først fjernes CO2 fra eksosgassen i et vanlig absorbsjonstårn ved hjelp av sorpsjon på funksjonaliserte magnetiske nanopartikler. Disse nanopartiklene er dispergert i vann og utgjør absorpsjonsvæsken. De CO2 rike nanopartiklene trekkes ut av vannløsningen utenfor absorbsjonstårnet ved hjelp av et magnetisk felt, før CO2 igjen fjernes fra partiklene. Til slutt blandes de CO2 fattige partiklene med vannløsningen igjen og sendes tilbake til absorbsjonstårnet. Hovedfokus i prosjektet vil være 1) å utvikle nanopartikler som kan binde CO2 på en tilfredsstillende måte, og som har magnetiske egenskaper slik at nanopartiklene lett kan separeres fra hoved løsningen, og 2) å utvikle en total prosess hvor magnetisk separasjon inngår.

Det er forventet at prosjektet vil resultere i følgende forbedringer sammenlignet med den vanlige amin prosessen:

  • Mengden nanopartikler som skal regenereres er betydelig mindre. Dette innebærer:
    • En betydelig reduksjon i varmebehov
    • Mindre enheter i regenereringsdelen og dermed lavere investeringskostnader
  • Mange av de vanlige amin baserte solventene er flyktige og kan føre til utslipp av miljøskadelige kjemikalier. Siden nanopartiklene ikke kan fordampe forventes lavere utslipp fra CARBOMAG prosessen, og dermed reduseres behovet for kostbare tiltak for å hindre utslipp.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2015 - 30.06.2016