Til hovedinnhold
Norsk English

Biosmart - Smart bioøkonomi

Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

Kontaktperson

Biosmart logo

Målet med Biosmart-prosjektet er å identifisere og adressere relevante og kritiske forhold for å fremme overgangen til en smart bioøkonomi i Norge.

Med begrepet bioøkonomi menes bærekraftig produksjon og omdanning av biomasse til mat, helse- og fiberprodukter, industrielle produkter og til energi.

En overgang til en smart bioøkonomi innebærer en kombinasjon av endringer innenfor mange ulike sosio-tekniske systemer (f.eks. skogbruk, jordbruk, fiskeri, biovitenskap, industri). «Smart» bioøkonomi er integrert, der humankapital og teknologi er implementert på en klok måte. Dette vil kreve utvikling på tvers av, og mellom, biosektorene. Når ulike biosektorer arbeider sammen i klynge, vil deling av kunnskap, infrastruktur, ressurser, og felles verdikjeder være med på å bidra til optimal bruk av bioressursene.

SINTEF sin oppgave i dette prosjektet er å finne de beste lokaliseringene for utvikling av bioøkonomi-klynger. Disse skal videre kunne brukes som beslutningsstøtte for både industri og offentlig virksomhet.

BIOSMART-prosjektet er et 4-årig forskerprosjekt finansiert av Forskningsrådet, og ledet av Bygdeforskning.

Les mer om prosjektet på biosmart.no.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2018