Til hovedinnhold
Norsk English

ABC Design (Alloy Based Casting Design)

Det er økende etterspørsel etter pressbolter av 7000 legeringer med store diametere til fly og transport industrien. Siden disse legeringene er krevende å støpe, er det behov for en støpeteknologi som kan produsere legeringene uten de feil som vanligvis oppstår, d.v.s. varm-sprekk, kald-sprekk, porositet og makroseigring.

Kontaktperson

Hydro/Hydro, Light metals 2014 (ed. John Grandfield), TMS 2014, s873-878
Pressbolter støpt med LPC teknologien.

I prosjektet skal ny støpeteknologi for støping av 7000 pressbolter med store diametere utvikles med utgangspunkt i Hycast sin lavtrykk støpeteknologi (Low Pressure Casting (LPC)). Teknologien skal kombineres med et automatisert reseptsystem med legeringsspesifikke støpeparametre.

Lavtrykk støpeteknologien - Low Pressure Casting (LPC) er utviklet av Hycast for kontinuerlig støping av aluminium pressbolter. Teknologien produserer bolter med bedre overflatekvalitet og sub-overflate mikrostruktur sammenlignet med tradisjonelle støpeteknologier. I dette prosjektet skal fleksibiliteten og anvendelsesområdet for denne teknologien utvides. Dette skal oppnås ved å utvikle et automatisert reseptsystem som benytter legeringsspesifikke støpeparametre. Videre skal designet videreutvikles for å få bedre kontroll av avkjølingsforholdene for å kunne støpe bolter med store diametere. For å oppnå dette kombineres avanserte numeriske simuleringsverktøy med eksperimenter og forsøk både på laboratorium og industriell skala. Den nye teknologien er beregnet for støping av 7000-serie legeringer, men kan også utvides til andre legeringer.

Prinsippet bak LPC-tekologien.

Prosjektet bidrar til å muliggjøre støping pressbolter med store diametre og med god overflatekvalitet. Dette reduserer eller eliminerer behovet for skalpering av bolten før ekstrudering, noe om bidrar til reduksjon av skrap.

støpt pressbolt
Overflaten av AA 6082 pressbolt støpt med konvensjonell GC teknologi og LPC teknologien (Kilde: HyCast AS)

Prosjektet er en IPN støttet av forskningrådets BIA-program. Partnere i prosjektet er Hycast, Hydro, SINTEF og IFE. SINTEF bidrar med utvikling av mikrostrukturmodell for 7000 legeringer og prossessmodellering. Prosessmodellen benyttes til å optimalisere designvalg og støpeparametre. Videre bidrar SINTEF i utviklingen av et automatisk reseptsystem som benytter legeringsspesifikke støpeparametere.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.02.2015